Re: Odsprzedaż biletów na Euro z zyskiem

Z kodeksu wykroczeń:

Art.133 Sprzedaż biletów z zyskiem – przesłanki wykroczenia

§ 1. Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.