Koniec nielegalnych reklam? Dobra strona Strefy…

Trzeba wnioskować do sądu o zwrot korzyści uzyskanych z uprawiania nielegalnej działalności, jako rekompensaty za utracone korzyści samorządu z tytułu poprawy jakości przestrzeni publicznej. Oczywiście trzeba udowodnić że w tę jakość jakieś pieniądze, większe od tej rekompensaty, się włożyło.